Hoitomuodot

Selän alueen ongelmat ovat yleisimpiä syitä asiakkaan ottaessa yhteyttä osteopaattiin. Usein ongelman aiheuttajana ovat nikamien fasettinivelet, SI-nivel, lihaskrampit sekä mahdollinen välilevyperäinen vaiva. Tärkeintä on löytää ongelman syy ennen hoidon aloittamista.

Hoitadiagnoosin jälkeen osteopaatti on selvillä, vaatiko vaiva lääkärikäyntiä vai auttaako osteopaattinen manuaalinen terapia. Yleensä ongelma-alueelle kohdistetut liikehoidot sekä nikamakäsittely auttavat hyvin nopeasti ja kustannustehokkaasti, ja näin lääkärikäynniltä vältytään.

Niskahartiaseudun vaivat todetaan yleensä lihasperäisiksi, mutta useissa tapauksissa syy ongelmiin lähtee rangasta. Keskirangan eli th-rangan liikkumattomuus kuormittaa koko yläosaa ja näin ollen myös kaularankaa. Kaularangassa voi myös itsessään olla liikkumattomuutta (esim. pään eri liikelaajuudet heikentyneet). Erilaiset kaularankaperäiset vaivat aiheuttavat usein päänsärkyä tai huimausta. Tällöin on tärkeää, että liikkuvuus rangassa saadaan normaaliksi ja puretaan hermoihin kohdistuvia paineita sekä poistetaan muita mahdollisia kuormituksia.

Osteopaattinen käsittely on pehmeää. Rankaan kohdistuva mobilisointi on hyvä ja tehokas hoitomuoto. Tällä hoitomuodolla päästään käsittelemään myös rangan tukirakenteita eli nivelsiteitä. Nivelsiteet ovat tärkeitä rakenteita rangan liikkuvuuden kannalta. Niiden joustavuus sekä nikamien normaali liikkuvuus mahdollistavat rangan liikkuvuuden, näin ollen rangan mobilisointi ja nikamakäsittely yhdessä takaavat parhaan mahdollisen hoitotuloksen. Jo muutamalla hoitokerralla rangan ongelmista johtuvat oireet pystytään poistamaan lähes kokonaan.

Käsien puutuminen on myös hyvin yleinen oire niskahartiavaivoista kärsiville. Puutuminen voi johtua hermoon kodistuvasta puristuksesta nikaman alueella, raajassa itsessään tai kaulanalueen lihaksissa.

Osteopaatti saa vapautettua hermoa mm. mobilisoivalla käsitelyllä suoraan rankaan tai lihaksiin. Näillä hoitokeinoilla ratkaisu ongelmaan saadaan jo 2-3 hoitokerran jälkeen.

Säteilykivut voivat johtua monista eri syistä. Paine hermon alueella voi johtua nikaman virheasennosta, jolloin hermo jää puristuksiin rangan liikkumattomuuden seurauksena. Yleensä myös ympärillä olevat pehmytkudokset kiristävät. Hermopinne voi myös johtua välilevynpullistumasta, jolloin selkärangan hermojuuri on ärsyyntynyt ja kipu voi säteillä muualle kehoon, esimerkiksi iskiassäteilynä.

Osteopaattisilla pehmeillä hoidoilla saadaan tilaa hermolle vapautettaessa painetta ongelma-alueelta. Neurologinen tutkiminen hoidon alussa on tärkeää. Jos ongelma on edennyt pitkälle, ohjaa koulutettu osteopaatti erikoislääkärille, jotta ongelma voidaan hoitaa mahdollisimman tehokkaasti.

Selkärangan ja lonkan alueen liikkumattomuus aiheuttaa helposti virheellisiä kuormituksia. Lonkan alueen toispuolisuus tai esim. etukumararyhti voivat johtua nikamien ja nivelten ahtaudesta, joilloin on tärkeää palauttaa liikkuvuus normaaliksi.
Osteopaattisella manuaalisella terapialla myös ryhti paranee.

Yhtäkkinen pistävä kipu esimerkiksi polvessa ilman traumaa voi usein johtua nivelen virheasennosta. Tällöin yleensä myös liikkuvuus alueella on heikentynyt. Polvi ei esimerkiksi suoristu täysin.

Osteopaatti tutkii tarkasti aluetta ja tarvittaessa antaa nivelen alueelle liikehoitoa ja nivelkäsittelyä, jolloin vaiva poistuu hyvin nopeasti.

Lihaskireyksiä löytyy varmasti lähes kaikilta. Päätetyöskentely on yksi suurimmista lihaskireyksien aiheuttajista. Usein lihaskireydet johtuvat myös nikamien virheasennoista tai liikkumattomuudesta.

Osteopaattinen pehmeä käsittely: liikehoidot erikoispöydällä, mobilisoinnit sekä tekninen hieronta muodostavat tärkeän osan hoidon kokonaisuutta. Näillä sekä nikama- ja nivelkäsittelyillä vapautetaan lihaskireyksiä sekä samalla mahdollistetaan koko ihmiskehon maksimaalinen liikkuvuus. Ilman nikamakäsittelyä kireydet toistuvat.