Mitä on osteopatia?

Osteopatia on Amerikassa 1800-luvun puolenvälin jälkeen kehitetty tuki-ja liikuntaelimistön toiminnallisten häiriötilojen ja sairauksien hoitomenetelmä. Osteopaatti on ammattinimike, joka on EU-maissa rekiteröity terveydenhuollon virallinen ammatti. Ortopedinen osteopatia on yksi osteopatian erikoisala.

Osteopaatti on VALVIRAn rekisteröimä nimikesuojattu terveydenhuollon ammattihenkilö.

Mitä on ortopedinen osteopatia?

Ortopedinen osteopatia keskittyy tuki-ja liikuntaelinsairauksien ongelmien hoitoon. Hoitodiagnoosin tekeminen on olennainen osa ortopedisen osteopaatin ammatin kuvaa. Ammattikuntamme nojautuu vahvasti koululääketieteeseen, ja näin ollen testit, joita ortopedinen osteopaatti käyttää tutkiessaan asiakkaan vaivaa, perustuvat funktionaaliseen anatomiaan, neurologiaan ja radiologiaan. Ongelma ei esimerkiksi ole aina siellä missä se oireilee. Osteopatiassa on tärkeää löytää ongelman syy ennenkuin varsinainen hoito aloitetaan. Samalla osataan poissulkea riskitekijöitä, jotka ovat esteenä hoidolle. Ortopedinen osteopaatti osaa kliinisten tutkimusten perusteeella arvioda tarvitseeko asiakas yleis- tai erikoislääkärikäyntiä, vai pystytäänkö ongelma hoitamaan osteopaattisella manuaalisella terapialla.

Hoitomuotoina ovat nikama-ja nivelkäsittelyt (manipulaatiot), mobilisaatiot, tekninen ongelma-alueelle kohdennettu hieronta, erillaiset liikehoidot sekä asiakkaan ohjaaminen.

Osteopatian historia

Osteopatian perustaja oli amerikkalainen Andrew Taylor Still (1828-1917). Hän toimi lääkärinä Yhdysvaltojen sisällissodassa. Still opiskeli paljon anatomiaa, fysiologiaa ja funktionaalista toimintaa. Hän havaitsi kehon virheasentojen aiheuttavan liikkumattomuutta niveltasolla. Still kehitti hoitomuodon, jossa hän käytti manuaalista terapiaa mm. mobilisointia ja nikama-ja nivelkäsittelyä. Hän totesi näiden hoitojen auttavan jäykistyneiden nivelten liikkeen palauttamisessa.

Sana osteopatia tulee kreikankielen sanasta OSTEON (luu) ja PATHOS (sairaus tai tauti).

Andrew Still ja skotlantilainen lääkäri William Smith perustivat ensimmäisen osteopatiakoulun 1892 Missouriin, jossa se toimii edelleen. Nykyään ostepatian koulutuskeskuksia on kaikkialla maailmassa. Suomessa ensimmäiset Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen rekisteröimät osteopaatit valmistuivat 1994. Nykyisin koulutusta antavat Ortopedisen osteopatian koulutuskeskus Helsingissä sekä Ammattikorkeakoulu Metropolia. Koulutus on nelivuotinen.